Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sản Phẩm Khuyến Mại

Nõn tôm thẻ đông lạnh

300,000 

Sản Phẩm Khuyến Mại

Thịt Cuộn Lõi Vai Bò Mỹ

199,000 

Sản Phẩm Khuyến Mại

Tôm sú đông lạnh loại 1 (1kg)

360,000