đặc sản vùng miền

Đặc Sản Vùng Miền

Gà ủ muối tiêu

120,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Chả rươi loại ngon nhất

500,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Nem ( chả) hải sản

50,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Chả tôm tít (bề bề)

140,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Bánh ram (bánh tráng) Hà Tĩnh

30,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Gân bò muối ra tiến vua

100,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Chả Cốm Loại Ngon

120,000 

Đặc Sản Vùng Miền

Chả mực hạ long giã tay

260,000 

thịt đông lạnh

260,000 
220,000 

Thịt Đông Lạnh

Chân gà rút xương

80,000 
120,000